SONAM BAJWA BIOGRAPHY- SONG – STUDY – DOB – FAMILY – BOYFRIEND